na stránce

mladých lidí, kteří si dali za úkol zastupovat děti a mládež Nového Jičína. Spolupracujeme s dalšími 8 zastupitelstvy z Moravskoslezského kraje, se kterými tvořímé Krajské Zastupitelstvo Dětí a Mládeže. Dále navazujeme kontakty i se zahraničními ZDM. Kromě toho taky chceme, aby se zájmy dětí a mládeže ubíraly dobrým směrem, a proto jim nasloucháme a řešíme jejich problémy. Pořádáme akce zábavné, sportovní ale také ty, které mohou napomoci dobrým věcem, jako je například ekologie, charita apod. Všechny naše nápady a vědomosti dáváme dohromady na pravidelných schůzkách. Naši práci děláme s radostí a snažíme se ji odvést nejlíp, jak jen to umíme 🙂